Voor organisaties, teams en leidinggevenden verzorg ik maatwerk trainingen en workshops rondom thema’s die spelen in fasen van transitie. De aanleiding kan zijn:

Veranderingen in de markt (context): waar de organisatie op dient te reageren en die invloed hebben op mensen, werkwijzen en processen

Gewenste groei van de organisatie, waardoor mensen opnieuw hun ‘plek’ moeten vinden en zicht willen krijgen op de gewenste (talent) ontwikkeling.

Reorganisatie; er nemen mensen afscheid, er verandert veel in functies, taken en verantwoordelijkheden, de organisatie moet zich met de ‘achterblijvers’ opnieuw ‘zetten’.

Het doel is vertrouwen en verbinding tot stand brengen: (meer) begrip voor ieders proces, persoonlijke doelen en uitdaging. Er ontstaat nieuwe energie, meer inzicht en bewustwording in de leertaak en in de gezamenlijke weg naar succes. ‘De neuzen gaan dezelfde kant op!’

 

O R G A N I S A T I E S –   de stip aan de horizon zetten

Organisaties die aandacht willen geven aan de betekenis van transitie en het belang ‘zien’ van het effect van alle veranderingen op hun mensen. Met deze organisaties ga ik in 2 of 3 dagen op onderzoek rondom thema’s als:

 • het verschil tussen veranderen en werkelijke transitie; de ‘harde’ vs. de ‘zachte’ knoppen
 • bron, identiteit, kernwaarden en kwaliteiten van de ‘oude’ organisatie
 • het ontstaan van patronen aan de hand van thema’s van de transitiecirkel: contact, veerkracht, verbinding, afscheid, rouw en integratie en betekenisgeving
 • de waarde van de dialoog en leiderschap in het doorbreken van patronen, zodat mensen zich opnieuw kunnen verbinden met de (veranderde) organisatie en haar doelen

 

L E I D I N G G E V E N D E Nverbinding met mensen en doelen

Leidinggevenden die in tijden van verandering (reorganisatie, markt) moeite hebben om mensen ‘mee te krijgen’, die wellicht weerstand ontmoeten en/of het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Voor leidinggevenden die bereid zijn naar zichzelf te kijken en zich met een open houding durven richten op nieuwsgierig onderzoeken en leren. Leerthema’s:

 • de impact van je (professionele) levenslijn op jouw leidersschapsstijl en het ontstaan van patronen
 • bronnen van veerkracht aanwenden, oefenen en leren over verbinding maken en hoe dat uitpakt op de performance van je team.
 • kennis over transitie en leidinggeven aan veranderingen; thema’s van de transitiecirkel: contact, veerkracht, verbinding, afscheid, rouw en integratie, betekenisgeving en focus

 

T E A M Ssamenwerking en performance verbeteren

Teams die worstelen met de onderlinge samenwerking, waar gedoe is, waar het gevoel leeft weinig grip te krijgen op de exacte oorzaak. Met als doel: meer bewustwording, onderling begrip, nieuwe inzichten en (meer) energie en verbinding. Met deze teams werk ik rondom thema’s als:

 • de plek die je inneemt in dit team (de magische en de dienende plek)
 • zicht op jouw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en patronen in gedrag
 • de werking van overdracht en tegenoverdracht in de samenwerking (weerstand)
 • verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander; samen versus apart
 • de betekenis van veiligheid, vertrouwen en verbinding binnen het team, in fasen van transitie

 

Locaties

Naast mijn thuisbasis voor workshops en trainingen: Hilvaria Studio’s, ben ik ook graag op Landgoed Klooster Nieuwkerk in Goirle. Voor beiden geldt, dat de combinatie van gastvrijheid, de natuur en een fijne (werk)plek, rust en inspiratie bieden.

Bij een meerdaagse training bestaat de mogelijkheid om te overnachten.

kloster